ASANSÖR TERİMLERİ


Ani Frenlemeli Güvenlik Tertibatı: Kılavuz raylar üzerindeki frenleme hareketi ani olan paraşüt sistemi

 

Araç Asansörü (automobile elevator): Kabini ticari olmayan motorlu araçları taşıyacak boyutlarda yapılmış asansör.

 

Asansör (elevator): Boyutları ve yapımı itibariyle insanları da içine alacak bir kabini olan, tam düşey veya tam düşey doğrultuya 15 dereceden daha az eğimli olabilen kılavuz raylar arasında belli duraklara insan ve yük taşıyan bir araçtır.

 

Asansör Boşluğu (elevator hoistway): Kabin ve eğer varsa karşı ağırlığın içinde hareket ettiği boşluktur. Bu boşluk; kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.

 

Asansör Kuyusu: Kabin ve varsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk.

 

Bu boşluk genellikle kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.

 

Beyan Hızı (rated speed): Asansörün tasarımlandığı, mt/sn olarak ifade edilen kabin hız değeri.

 

Beyan Yükü: Asansörün tasarımlandığı taşıma yükü değeri.

 

Dengeleme Ağırlığı: Kabin ağırlığının tümünü yada bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu yapan kütle.

 

Elektrik Güvenlik Zinciri: Seri olarak bağlı olan elektrik güvenlik cihazlarının tümü.

 

En Küçük Halat Kopma Yükü: Halat anma çapının karesi ile, halat tellerinin anma dayanımı ve halat yapısına bağlı bir katsayının çarpımına eşittir.

 

Etek: Kabin eşiği veya durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün bir kısımdır.